click here for ENGLISH-KISWAHILI DICTIONARY

Ever since the publication of Frederick Johnson’s Swahili-English Dictionary in 1939, no new dictionary of similar magnitude recording the development of the Swahili language in the last 60 years has appeared. Hence learners and speakers of Swahili and English have faced the problem of lack of an up-to date reference tool for Kiswahili. This Swahili-English dictionary is intended to fill that gap.

This dictionary was compiled by lexicographers in the Institute of Kiswahili Research at the University of Dar es Salaam. It was, moreover, reviewed and critiqued by language and linguistics experts from various universities in Tanzania and Kenya. Compilation of the dictionary began formally in 1997; it was completed in the year 2000. It has more than 30,000 entries.

This dictionary is an indispensable reference tool for students in secondary schools and colleges, language learners, teachers, specialists and all speakers of Kiswahili and English.

dot.gif (43 bytes)

click here for  KAMUSI YA KISWAHILI-KIINGEREZA

Tangu kuchapishwa kwa kamusi ya Frederick Johnson ya Kiswahili-Kiingereza mwaka 1939, hakujatolewa tena kamusi nyingine ya kiwango hicho yenye kuzingatia maendeleo ya lugha ya Kiswahili ya miaka 60 iliyopita. Hivyo wanafunzi na wazungumzaji wa Kiswahili na Kiingereza wamekuwa wakipata matatizo kutokana na kukosekana kwa kifaa cha kurejelea kinachoakisi hali ya sasa ya lugha ya Kiswahili. Kamusi hii ya Kiswahili-Kiingereza imekusudiwa kuziba pengo hilo.

Kamusi hii imetayarishwa na wataalamu wa leksikografia wa Taasisi ya Uchunguzi wa Kiswahili ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Aidha, imepitiwa na kuhakikiwa na wataalamu wa lugha na isimu kutoka vyuo vikuu mbalimbali vya Tanzania na Kenya.Uandishi wa Kamusi hii ulianza rasmi mwaka 1997 na kukamilika mwaka 2000. Ina vitomeo (maneno yanayofafanuliwa) zaidi ya 30,000.

Kamusi hii itawafaa wanafunzi wa sekondari na vyuo, wakurufunzi wa lugha, walimu, wataalamu na wazungumzaji wote wa lugha za Kiswahili na Kiingereza.

INSTITUTE OF KISWAHILI RESEARCH, UNIVERSITY OF DAR ES SALAAM, P. O. Box 35110, DAR-ES-SALAAM, TANZANIA.

ŠAll rights reserved. No part of this dictionary may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the Institute of Kiswahili Research.