TUKI KAMUSI YA KISWAHILI-KIINGEREZA
Swahili-ENGLISH dictionary

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z

 

ya.a kt [sie] sleep, doze. (tde) yalia; (tdk) yalika; (tds) yaza.

yaani ku that is: Mtu mwenyewe ni mrefu sana, ~ anafikia futi sita au zaidi the person is very tall, that is, he is six feet plus.

yabisi kv dry: Baridi ~ rheumatism.

yabisik.a kt [sie] become dry. (tde) yabisikia; (tdk) yabisikika; (tds) yabisikisha.

yadi* nm [i-/zi-] yard. (Kng)

yahe nm [a-/wa-] 1 friend, comrade. 2 commoner.

yahom! ki 1 expression of joy on the arrival of a vessel. 2 straight ahead!

yai nm ma- [li-/ya-] 1 egg. 2 ovum. 3 zero, nil: Ma~ ya chawa lice eggs; Walifungwa goli moja kwa ~ they were beaten by one goal to nil.

yakini1* nm [i-] truth, sureness, proof, assurance, certainty: Jambo hili sijalipatia ~ yake I don't know the truth of this thing/matter yet. (Kar)

yakin.i2* kt [sie] be sure, get the fact, know/establish the truth, be certain. (tde) yakinia; (tdk) yakinika; (tds) yakinisha. (Kar)

yakini.a kt [sie] resolve to. (tde) yakinilia; (tdk) yakinika; (tds) yakinisha. (Kar)

yakinifu kv 1 true. 2 empirical.

yakuti* nm [i-/zi-] ruby, sapphire. (Kar)

yaliyomo nm [ya-] contents.

yamini* nm [i-/zi-] 1 right hand. 2 oath. (Kar)

yamkini* pia yumkini kl possibly, probably. (Kar)

yangeyange nm [a-/wa-] little egret, white reef heron.

yasini* nm [i-] 36th chapter of the Quran. (Kar)

yasmini* nm [i-/zi-] jasmine, jas-mine flower. (Kar)

yatima* nm ma- [a-/wa-] orphan. (Kar)

yavuyavu nm ma- [li-/ya-] 1 lung. 2 sponge.

yaya* nm ma- [a-/wa-] ayah, child's nurse, babysitter. (Khi)

yegeya nm ma- [li-/ya-] sausage fruit.

yeye kw he, she.

yeyuk.a kt [sie] melt; dissolve. (tde) yeyukia; (tdk) yeyukika; (tds) yeyukisha.

yeyush.a kt [ele] melt; dissolve. (tde) yeyushia; (tdk) yeyushika; (tdn) yeyushana; (tdw) yeyushwa.

yomboyombi nm [a-/wa-] grossbeak weaver.

yong.a kt [sie] sway, stagger: Mwendo wake ni wa ku~ she sways as she walks. (tde) yongea; (tdk) yongeka; (tds) yongesha.

yongo.a kt [sie] carry shoulder high. (tde) yongoea; (tdk) yongoeka; (tds) yongoesha.

yosayosa kl rapidly and roughly.

yowe nm ma- [li-/ya-] shout, cry, scream: Acha kupiga ma~ don't shout; Piga ~ shout for help.

yoyom.a kt [sie] disappear, go away. (tde) yoyomea; (tdk) yoyomeka; (tds) yoyomesha.

yugayug.a kt [sie] worry, be confused. (tde) yugiayugia; (tdk) yugika-yugika; (tds) yugishayugisha.

yugwa nm ma- [li-/ya-] type of white yam.

yumb.a kt [sie] 1 sway, wave to and fro; stagger. 2 have no stand, be unstable, become infirmy. (tde) yumbia; (tdk) yumbika; (tds) yu-mbisha.

yumkini* kl taz yamkini. (Kar)

yungiyungi nm ma- [li-/ya-] water lily.

yunifomu * nm [i-/zi-] uniform: ~ za shule school uniform; ~ za wanajeshi army uniform. (Kar)

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z

INSTITUTE OF KISWAHILI RESEARCH, UNIVERSITY OF DAR ES SALAAM, P. O. Box 35110, DAR-ES-SALAAM, TANZANIA.

ęTaasisi ya Uchunguzi wa Kiswahili (TUKI) 2001 Toleo la Kwanza 2001
ISBN 9976 911 44 0
Haki imehifadhiwa. Hairuhusiwi kuiga, kunakili, kutafsiri, kupigisha chapa au kukitoa kitabu hiki kwa njinsi yoyote ile bila idhini ya Taasisi ya Uchunguzi wa Kiswahili